Dizolvarea pietrelor urinare struvite

Key benefit image
Dizolvarea pietrelor urinare struvite
Key benefit summary

Determina dizolvarea pietrelor urinare struvite.